• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Lễ cúng dường Kathina vào cuối mùa mưa tại ngôi già lam Vatt Khmer Lowell. 

Ảnh: Samnang Khouen 

Kế hoạch tương lai, trong đó bao gồm việc mua lại bất động sản trong vùng lân cận của khu vực ngôi già lam Vatt Khmer Lowell để được sử dụng làm nơi cư trú cho nữ tu và người già, cũng đang được tiến hành. 500 vị tôn tịnh đức tăng già sẽ quang lâm tham dự lễ Khánh thành ngôi già lam Vatt Khmer Lowell dự kiến vào năm 2020, biểu tượng 500 vị Thánh tăng A La Hán hiện diện tại Hội đồng Tăng già Phật giáo đầu tiên được tổ chức sau khi Đức Phật nhập Niết bàn cách đây 2.562 năm.

 

Sự ra đời của khu phức hợp Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada) rộng lớn này tượng trưng cho cách thức mà cảnh quan văn hóa của thị trấn nhà may cũ này tái sinh một lần nữa, phản ánh sự thay đổi về nhân khẩu học của quốc gia Hoa Kỳ. Từ khởi đầu, thành phố Lowell đã phục vụ như một nơi trú ẩn cho những người tỵ nạn đau khổ, và bây giờ là nơi ngự của Tam Bảo (ba ngôi báu: Phật-Pháp-Tăng), để bảo hộ, ban phúc cát tường cho thành phố của những người nhập cư, tỵ nạn và gia đình đang phát triển.

Nguon:daophatngaynay.org

 

1 [2]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI