• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Bài viết mới nhất


Kinh Tạng
NIKAYA mp3
Kinh Kalama - Thiền sư Sayadaw U Jotika
Niệm chết-Tăng chi bộ
Tương Ưng Bộ Kinh( Samyutta Nikaya) - Tap III 22-34
MAHA SATIPATTHANA SUTTA
Tương Ưng Bộ Kinh( Samyutta Nikaya) - Tap VI-35- 44
Tạng Kinh -Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya)(1-20)- mp3
Kinh Tạng Pali- Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) 02  (kinh số 21 - 60)
Kinh Tạng Pali- Tiểu Bộ Kinh(Khuddaka Nikaya) 03 (Chuong 3-12)(kinh số 61 - 70)
The Dhammacakkappavattana Sutta - Kinh Chuyển Pháp Luân
Paritta Chanting Kuala Lumpur 2010 - Forest Sangha
Parittas Chanting
Dhammapada Pali Hymn, 46 Verses
CA KHÚC TỪ BI -The Chant of Metta Text
LOI PHAT DAY TRONG KINH TANG NIKAYA-Thich Quang Tanh soan- tap 1 Lòng tin
Tạng Kinh -Tăng Chi Bộ Kinh ( Anguttara Nikàya) - HT Thích Minh Châu Dịch Việt -mp3
Lược khảo về Tuyên ngôn Đản sanh qua kinh tạng Nikaya
Tam Tạng Thánh Giáo Nam Truyền
Chánh Giác Tông (Buddhavamsa) - (Kinh Tiểu Bộ) Lịch sử các vị Phật tổ
Chuyện Ngạ Quỷ - Hòa thượng Bửu Chơn
HẠNH TẠNG - CARIYĀPIṬAKA PĀḶI
PARITTA SUTTA-SRILANKA BUDDHIST TEMPLE
KINH TỤNG PALI - KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN- TRUYỀN THỐNG THÁI LAN
Pali Paritta - 11 Bài Kinh Tụng Pali Theo Truyền Thống Myanmar - Ngài Silananda
DHAMMAPADA KINH PHÁP CÚ - PALI & ANH & VIỆT
Kệ Pháp Cú Phổ Nhạc - Võ Tá Hân mp3
Nhạc Kinh Từ Bi- Metta Sutta mp3
Kinh Tụng Pali- Srilanka
Kinh Tụng Pali Theo Truyền Thống Myanmar- Ngài Pandita
LỄ TAM THẾ PHẬT-Buddha Hi Buddha Hai - Sonu Nigam

Vietnamese
English
Tin mới nhất


LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI

Tin mới nhất