Thuyết giảng
Tám Pháp Đưa Đến Bậc Thánh - Hòa Thượng Viên Minh
GIẢI THOÁT - SƯ TOẠI KHANH
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT Viên Minh giảng tại Melbourne, Úc (13.11.2016)
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bài số 16- 30) _ SC Liễu Pháp ( nghe trực tiếp mp3)
Những Bài Pháp Thoại SC Liễu Pháp - download mediafile
You Tube - Pháp Thoại SC Liễu Pháp -1
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bầi số 1- 15) - SC Liễu Pháp - nghe trực tiếp mp3
Thập Nhị Duyên Khởi- SC Liễu Pháp
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bài số 46 - 55) - SC Liễu Pháp - nghe trực tiếp mp3
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bài số 56 -> 72) - SC Liễu Pháp - nghe trực tiếp mp3
Con Người Cơ Thể - Năng Lượng Sinh Học - PGS TS Nguyễn Kiến Quốc
11 Pháp Chăn Bò- HT Giới Nghiêm
Các bài pháp thoại (bài số 1- 20) HT Pháp Nhẫn
Các bài Pháp Thoại (Bai so 21 - 30) - HT Pháp Nhẫn
CÁC BÀI PHÁP THOẠI (Bài số 31-40) HT Pháp Nhẫn mp3
Thực hành Tâm Xả - Sư Tịnh Đức mp3
Tứ Diệu Đế- Sư Tịnh Đức (mp3)
Vi Tieu - Huyen Khong Tu - Su Vien Minh
Lá Thư Thầy - Sư Viên Minh- mp3
Thu Thay Tro (1-2) HT Vien Minh - mp3
Con Đường Hạnh Phúc - HT Vien Minh & Tran Minh Tài -mp3
Thực Tại Hiện Tiền - HT Viên Minh mp3
Khóa Giảng tại Úc - Sydney Thầy Viên Minh mp3
Khóa Thiền Vipassana lần thứ 8 - Tại Chùa Bửu Long- Thầy Viên Minh (youtube)
Khóa Giảng tại Úc - Perth - Thầy Viên Minh -mp3
Khóa Giảng Tại Hà Nội-Thầy Viên Minh -mp3
Kinh Đại Tứ Niệm Xứ- Lớp học thứ bảy Chùa Bửu Long (so 59-73) thầy Viên Minh mp3
Khóa Thiền lần 6 tại Chùa Bửu Long- Thầy Viên Minh - mp3
Khóa giảng tại Chùa Pháp Luân - TP Huế 2012 Thầy Viên Minh
Khóa Thiền tại Chùa Bửu Long Lần 9- Thầy Viên Minh -mp3
previous12next