Phật Sự
LỄ DÂNG Y KATHINA TẠI TỊNH AN LAN NHÃ
TẾT TRUNG THU TẠI TỊNH AN LAN NHÃ 2016
LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG GIÊNG TẠI TỊNH AN LAN NHÃ 2016
LỄ DÂNG Y KATHINA TẠI TỊNH AN LAN NHÃ 2015
TẾT TRUNG THU TẠI TỊNH AN LAN NHÃ 2015
TỊNH AN LAN NHÃ TỔ CHỨC LỄ DÂNG Y 2015
LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ TẠI TỊNH AN LAN NHÃ RẰM THÁNG 4-2015
TỊNH AN LAN NHÃ-LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG GIÊNG 2015
LỄ THỌ GIỚI SADINI VÀ DÂNG GIẢNG ĐƯỜNG TẠI TỊNH AN LAN NHÃ
ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA TẠI TỊNH AN LAN NHÃ 2014
LỄ DÂNG Y TẮM MƯA TẠI TỊNH AN LAN NHÃ 2014
LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ TẠI TỊNH AN LAN NHÃ THÁNG 4-2014
Phát quà Từ thiện tại Tịnh An Lan Nhã
Tịnh An Lan Nhã tổ chức lễ dâng y Kathina
Lễ xuất gia sadini
Tham dự khóa học tại Thái lan
Lễ thọ giới Sadini tại Viên Không Ni
Lễ Vu Lan tại Xã Tân Quang - Hà Giang
Hoằng Pháp Miền Bắc
Lễ Thọ Giới Sadini
Hành thiền một ngày tại Tịnh Liên Lan Nhã (Uppalarannna)
Lễ dâng Y Kathina đến Chư Ni tại Vaishali - Ấn Độ
Tường rào mới tại Tịnh Liên Lan Nhã- Hà Giang
Kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên Tịnh An Lan Nhã
Lễ Nhập hạ tại Tịnh An Lan Nhã
Lễ Thọ Giới Sadini Quốc tế tại Vaishali
Lễ Giới Đàn Tỳ Kheo Ni Quốc Tế tại Vaishali
TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI TẠI VAISHALI - MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Lớp Học Tình Thương- Nhân ngày Quốc Tế thiếu Nhi
Hội thảo và Lễ Khánh Thành Ni Viện Gotami Vihara - Tỳ kheo ni Nguyên Thủy Đầu Tiên Tại Malaysia
previous12next