• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Nhận lời thỉnh mời của Quý sư cô tại Gotami Vihara, vào ngày 2 – 3 /06/2012, quý sư cô Tịnh An Lan Nhã đã đến tham dự lễ khánh thành Tịnh Thất Gotami Vihara -Tỳ kheo ni Nguyên Thủy đầu tiên được thành lập tại Kuala Lumpur, Malaysia. Buổi lễ diễn ra lúc 10h30 với sự chứng minh của Bhikkhu Saranakara Thero -Srilanka và sự tham dự của các vị Bhikkhuni : Bhikkhuni Santini đến từ Indonesia, Bhikkhuni Dhammanana từ Thái Lan, bhikkhuni Bodhicitta từ Srilanka và một số Ni Nguyên Thủy tại Malaysia. Sau buổi lễ là cuộc hội thảo các Tỳ kheo ni và có sự tham dự của các học giả nổi tiếng tại Malaysia.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI