• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Ngày 29 Tháng Bảy, 2012, Giới đàn Tỳ kheo ni trong truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy đã được tiến hành tại Ni viện Kiều Đàm Di Việt Nam ở Vaishali, bang Bihar, Ấn Độ. Chín giới tử đến từ Ấn Độ, Thái Lan, và Việt Nam đã được thọ giới tỳ kheo ni với Ni Sư Saddhasumana người Sri Lanka là thầy tế độ. Có mười bốn tỳ khưu ni từ nhiều nước khác nhau đến chứng minh buổi lễ. Buổi chiều, các giới tử được thọ giới với Tăng đoàn quốc tế bao gồm chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức từ Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang trọng và hài hòa và đã làm hồi sinh Vaishali, nơi lịch sử ban đầu của Tăng đoàn Tỳ kheo ni.
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI