• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Sau thời gian Sư cô Như Liên thuyết giảng và hoằng Pháp tại Hà Giang, một số Phật tử đã hiểu được về Phật Pháp. Nhận lời thỉnh cầu của Phật tử, Sư Cô Như Liên đã an vị Phật tại các gia đình phật tử xã Tân Thành và xã Vị Xuyên Huyện Bắc Quang –Thành Phố Hà Giang. Một số khung hình ảnh Đức Phật do phật tử của Tịnh An Lan Nhã cúng dường nhằm tạo cơ hội cho các gia đình Phật tử tại Hà Giang có điều kiện tôn thờ Đức Thích Ca Mâu Ni.

 

1            2

3            4

5            6

7            8

9

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI