• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Một cánh chim non

Giữa trời lộng gió

Một con thuyền nhỏ

Giữa dòng sông sâu

Một cánh bèo trôi

Bồng bềnh trên nước

Một người lỡ bước

Bao kẻ ngỡ ngàng

Một mối ly tan

Muôn hàng nước mắt

Một tâm bền chắc

Ai thể cản ngăn

Một ánh sao băng

Giật mình vũ trụ

Một ngày cũng đủ

Nhuệ khí làm người

Một giọt mắt rơi

Tựu thành sắc đá.

TN. Bảo Tâm (1982)

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI