• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Bức tường thành Tịnh An đang dần hình thành nhằm phân rõ diện tích Chùa, cũng như bảo đảm an ninh, tránh sự tranh chấp, các Sư cô hết sức cố gắng trong việc xây được bờ kè đá bao quanh khuôn viên Chùa. Một số hình ảnh ghi nhận được trong những ngày giữa tháng 6/2011:
[gallery link="file" columns="2"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI