• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Hãy cảm ơn những gì bạn muốn mà không được 

vì nếu được, thì bạn sẽ không còn gì để mà MONG ĐỢI. 

Hãy cảm ơn khi bạn không biết về một điều gì đó  vì nó sẽ tạo cho bạn một cơ hội để TÌM TÒI, HỌC HỎI. 

Hãy cảm ơn những giờ phút khó khăn.  vì nhờ đó mà bạn TRƯỞNG THÀNH 

Hãy cảm ơn những nhược điểm của bạn.  vì chúng thách thức bạn cố HOÀN THIỆN bản thân. 

Hãy cảm ơn những sai lầm của bạn.  vì nó là bài học dạy bạn những BÀI HỌC có giá trị. 

Hãy cảm ơn những ngày gian khổ của bạn  Để chúng trở thành những ÂN ĐIỂN ngày sau. 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI