• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

TKN. Thuần Trí

Xin cảm tạ muôn lần xin cảm tạ Đến em thơ vĩ đại của tôi ơi! Lòng của em như biển chẳng hề vơi Dào dạt sóng yêu thương từ vạn thuở Tôi hạnh phúc đi giữa vườn hoa nở Tâm an bình từng bước ngát hương sen Ôi đất trời cây cỏ quá thân quen Tôi đã thấy em qua đời hư ảo.
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI