• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Tịnh An Lan Nhã tổ chức khóa Tu - Học Kiều Trần Như 7 ngày, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 năm Tân Mão, chương trình Tu Học với nhiều nội dung do các Sư cô tại Tịnh An hướng dẫn, đặc biệt phần học Kinh Pali Chuyển Pháp Luân do Sư cô Liễu Pháp đảm trách. Một vài hình ảnh ghi nhận từ những Phật tử tại địa phương vào làm công quả giúp chuẩn bị Khóa Tu Học.[gallery link="file" columns="2"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI