• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

THIỀN

Tâm động phướn động

Vốn là cuộc sống

Bước vào thiền tông

Tâm phướn bất động

 YÊN

Một ngày một niệm

Cố giữ tịnh yên

Khởi công làm thiện

Rủ sạch ưu phiền

 VỀ

Lớn lên bàn tay trơn

Vịn lời dạy Thánh, Phật

Vén dọn mình cho tròn

Trước khi về với đất

LÀNH

Gắng trồng cây lành

Tròn trịa lòng thành

Chung quy hữu báo

Dù chỉ mầm xanh

TÁT

Thời gian sắp cạn

Ngoảnh lại hư không

Chắp tay ta tát

Cạn sạch biển lòng

NGÚN

Bức ảnh khoả thân Người chụp rất thần Trong tay bọn trẻ Ngún cháy âm thầm

CHÁY

Em thời bùng cháy

Anh rơm đượm vàng

Sau cuộc tro than

Ngún mầm sinh tử

SI

Tôi thắp đuốc đi

Giữa cuộc chia ly

Lửa không sáng nổi

Dạ người cuồng si

CỔ TÍCH

Tìm đâu đường đất Chân trâu soi trời Bùn vương mép nón Bụi vói đọt tơi

VÔ THƯỜNG

Không hương không sắc

Không màu không thật

Một đoá vô thường

Nở từ ngộ giác

PHỤC SINH

Ngôn ngữ tử sinh Cúi nhặt phục sinh Con chữ chết chìm Léo sáng bình minh

ĐÔNG THIỀN

Lạc vào Đông Thiền

Một cõi tịnh yên

Xưa đã vô duyên

Nay xin đảnh lễ

MẸ ỐM

Mẹ về bệnh viện

Cháu chắc về theo

Tuổi già đón tiễn

Nửa mảnh trăng treo

CHA MẤT

Cha thọ tám hai

Không làm phiền ai

Mấy ngày nằm viện

Rũ bụi trần ai

HẠNH PHÚC

Trên mái tóc mẹ già

Vắng bốn mùa mây trắng

Em cười như hoa nắng

Nở dưới giàn bí ngô

MẶT ĐẤT

Mặt đất bao dung

Vô ngôn sinh nở

Nằm ở tận cùng

Cho người hít thở

SÁNG & CHÁY

Đêm cong như một sợi cung Bắn tôi vun vút sang khung cửa ngày Ngu ngơ vốc ngọn lửa Đi miết mải vào đêm sáng và cháy!

MƯA THỜI GIAN

Tóc chín màu thời gian của tuổi

Mắt chớm buồn bịn rịn nhân gian

Em cô giáo – giang vòng tay đợi

Mưa thời gian bàng bạc tóc chiều

THẮP TỊNH ĐỘ

Một mình đối diện với đêm

Được nghe lòng lắng bên thềm thế nhân

Đêm xanh nhen biếc nụ mầm

Ta thắp tịnh độ cho tâm rạng ngời

CHUNG THỦY

Áo rách vai có kim chỉ vá

Rách tấm lòng ai vá được chăng?

Lòng chung thuỷ một đời không ngã

Trĩu cây đời hạnh phúc trăm năm

CHUÔNG

Chùa xưa ngủ dưới thông ngàn

Sương mai tụ cánh hoa vàng điểm trang

Chuông đồng tiểu giộng ngân vang

Con chim sâu nhỏ bàng hoàng đứng im

NHÂN NGHĨA

Nỗi buồn làm chín cả chiều

Niềm vui nhen một chút phiêu diêu ngày

Chỉ lòng nhân nghĩa trao tay

Thế gian quẫy một gánh đầy an vui

VÔ DUYÊN

Em đi tím cả chiều rồi

Chơ vơ anh biết đứng ngồi sao yên

Cúi xin nhặt hết ưu phiền

Dành đan chiếc áo vô duyên cho mình

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI