• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Cội Giác Ngộ Huyền Thoại

Dưới cội cây nào mà đức Bồ-tát chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác thì cây ấy đều được gọi là Bodhirukkha. Mỗi một vị Phật sẽ có một cây Bồ-đề khác nhau. Theo bộ Buddhavaṃsa (Phật sử), có 24 vị Phật được ghi nhận lại thì cội Bồ-đề của các vị ấy được ghi nhận, nhưng ngoài ra còn có ba vị Phật quá khứ trước thời đức Phật Dīpaṅkara, như là đức Phật Taṇhaṅkara, đức Phật Medhaṅkara và đức Phật Saranaṅkara.

Buddha-and-Bodhi-Tree.jpg (588 KB)

Sau sáu năm tầm đạo, Bồ-tát Gotama khám phá ra con đường Trung đạo – Majjhimapatipadā, con đường có tám chi phần có thể đưa chúng sanh thoát ly dòng sanh tử. Dưới cội cây Assattha, Bồ-tát ngồi yên lặng trên bồ-đoàn, Ngài chứng đắc Túc mạng minh (Pubbenivāsānussatiñāṇa) vào canh đầu, Thiên nhãn minh (Dibbacakkhuvijjjā) vào canh giữa và Lậu tận minh (Āsavakkhayañāṇa) vào canh cuối của đêm trăng tròn tháng Vesākha. Như vậy là vào canh cuối, khi trăng sắp lặn, sao mai vừa mọc, tháng Vesākha, dưới cội cây Assattha, bên sông Nerañjarā, gần Uruvelā, đức Bồ-tát Gotama đã chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Giác; lúc ấy Ngài vừa đúng ba mươi lăm tuổi. Từ đấy về sau, cội cây Assattha được gọi là Bodhirukkha – cây Giác ngộ (Bồ-đề). Được biết, dưới cội cây nào mà đức Bồ-tát chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác thì cây ấy đều được gọi là Bodhirukkha. Mỗi một vị Phật sẽ có một cây Bồ-đề khác nhau. Và trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về những cội Bồ-đề của chư Phật từ quá khứ đến hiện tại này.

Theo bộ Buddhavaṃsa (Phật sử), có 24 vị Phật được ghi nhận lại thì cội Bồ-đề của các vị ấy được ghi nhận, nhưng ngoài ra còn có ba vị Phật quá khứ trước thời đức Phật Dīpaṅkara, như là đức Phật Taṇhaṅkara, đức Phật Medhaṅkara và đức Phật Saranaṅkara.

Đức Phật Taṅhaṅkara có tuổi thọ là 100 ngàn năm, Ngài thực hành 30 pháp Ba-la-mật suốt thời gian là 16 a-tăng-kỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. Ngài thực hành khổ hạnh 7 ngày, chứng đắc Vô thượng Chánh giác nơi cội cây Sattapanna. Đây là cây hoa sữa (Alstonia scholaris).

1.jpg (190 KB)

hoa sua 3.jpg (309 KB)

Đức Phật Medhaṅkara có tuổi thọ là 90 ngàn năm, Ngài thực hành 30 pháp Ba-la-mật suốt thời gian là 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. Ngài thực hành khổ hạnh 15 ngày, chứng đắc Vô thượng Chánh giác nơi cội cây Kiṃsuka. Đây là cây Gièng gièng hay giềng giềng, lâm vố, chan một hột (Butea monosperma).

2.jpg (181 KB)

lam vo 1.jpg (145 KB)

lam vo 2.jpg (243 KB)

Đức Phật Saranaṅkara, Ngài thực hành 30 pháp Ba-la-mật suốt thời gian là 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. Ngài thực hành khổ hạnh 30 ngày, chứng đắc Vô thượng Chánh giác nơi cội cây Pātalī. Đây là cây phượng tím (Jacaranda minosifolia).

3.jpg (175 KB)

19.1.jpg (1.29 MB)

 1. Đức Phật Dīpaṅkara dưới cội cây Pipphalī.

Đức Phật Dīpaṅkara xuất hiện trên thế gian vào thời kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Và chính vào kiếp này, tiền kiếp của đức Phật Gotama, khi ấy là vị đạo sĩ Sumedha lần đầu tiên được đức Phật Dīpaṅkara thọ ký chắc chắn sẽ trở thành đức Phật Chánh Đẳng Giác sau bốn a-tăng-kỳ[1] và 100 ngàn đại kiếp trái đất[2]. Vào thời kỳ này, cội Bồ-đề của đức Phật Dīpaṅkara tên thật là Pipphalī[3].

4.jpg (176 KB)

Cây Pipphalī tên là Sung dị hay Sung rừng quả nhỏ (Ficus lacor). Ở Ấn Độ, nước sắc từ vỏ cây dùng làm thuốc rửa mụn loét, và dùng thụt trong bệnh bạch đới và làm nước súc họng khi ra nhiều nước bọt. Các chồi non dùng để chế cary.

1.1.jpg (96 KB)

 1. Đức Phật Koṇḍañna dưới cội cây Sāla.

Sau khi Giáo pháp của đức Phật Dīpaṅkara tiêu hoại, trải qua một a-tăng-kỳ kiếp không có vị Chánh Giác nào hiện khởi trên thế gian, gọi là kiếp trống (suññakappa). Kế đến trái đất được hình thành, đức Phật Koṇḍañña xuất hiện trên thế gian, trong kiếp trái đất gọi là Sārakappa[4], vào thời kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Cội Bồ-đề vào thời kỳ của đức Phật  Koṇḍañna tên là Sāla, hay còn gọi là Sālakalyāṇika[5].

5.jpg (180 KB)

Cây Sāla tên là Shorea Robusta, là một loài cây gỗ trong họ Dipterocarpaceae. Đây là một loại cây ở Ấn Độ, vùng miền nam dãy núi Hy Mã Lạp. Về sau Sāla được trồng nhiều nơi ở Nam Á và Đông Nam Á, và ngày nay là một loại cây được trồng để cung cấp gỗ. Loại cây có hương hoa này, đôi khi còn được dùng làm vật thực. Cho đến giờ, cây Sāla vẫn là một nguồn thực vật cung cấp gỗ ở Ấn Độ. Tinh dầu từ ​​hạt cây Sāla được sử dụng cho đèn và chất nhựa của nó còn được sử dụng như một loại thuốc, hoặc để tạo mùi thơm và một loại nước hoa gọi là dammar ở tiếng Hindi. Bơ làm từ Sāla được chiết xuất từ ​​hạt, có thể được sử dụng thay thế ca cao trong sản xuất Chocolate.

2.1.jpg (158 KB)2.3.jpg (634 KB)2.2.jpg (696 KB)

Tuy nhiên, ngày nay đa phần chúng ta thường nhầm lẫn cây cây đầu lân, còn gọi là ngọc kỳ lân, hàm rồng (Couroupita Guianensis) mà mọi người thường gọi là Sa-la. Loại cây này phổ biến trong khu rừng tân nhiệt đới, đặc biệt là ở lưu vực sông Amazon. Nó có nguồn gốc ở Guyana (Nam Mỹ).

 1. Đức Phật Maṅgala dưới cội cây Nāga.

Đức Phật Koṇḍañña thọ 100 ngàn tuổi, rồi tịch diệt Níp-bàn và Giáo pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời gian một a-tăng-kỳ trải qua vô số đại kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không mà không có một vị Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian. Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sāramaṇḍakappa[6] mới có bốn vị Phật: đức Phật Maṅgala, đức Phật Sumana, đức Phật Revata và đức Phật Sobhita tuần tự xuất hiện cùng trong kiếp trái đất ấy. Một điều đặc biệt nữa là cây Bồ-đề của cả bốn vị Phật đều cùng một loại cây.

6.jpg (182 KB)

Đức Phật Maṅgala xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. Vào thời kỳ này, cội Bồ-đề của đức Thế Tôn Maṅgala có tên là cây Nāga[7].

DSCF1774.JPG (304 KB)

Cây Nāga chính là cây Vắp hay Vấp (tên khoa học của cây vấp là Mesua coromandelina, Mesua ferrea, Mesua nagassanium…), thuộc gia đình Clusiaceae hay Guttiferae. Loại thảo mộc nầy có nhiều ở Ấn Độ, Sri Lanka và các quốc gia Đông Nam Á. Người Ấn Độ gọi là nagkesa; tiếng Sanskrit: nagakesara; Khmer: bos neak. Người Anh gọi là Cobra Saffron vì theo tiếng Phạn Nāga có nghĩa là con rắn và chữ saffron gợi lên màu vàng của cây Vấp. Tiếng Anh cũng gọi cây Vấp là Ironwood Tree hay Ceylon Ironwood (thiết mộc Tích Lan). Tên thật cây này là Vắp nhưng vì người Nam chúng ta đọc trại ra thành Vấp riết thành quen. Và tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng có một địa danh gọi là Gò Vấp, vì ngày xưa vùng đất gò này có rất nhiều loại cây mang tên này. Như vậy, chúng ta rất tự hào vì có địa danh này mà không ai biết loại cây này gắn liền với bốn đời Phật quá khứ.

Mesua-ferrea-nagakesara.jpg (413 KB)


Trang [1] 2 3 cuối(4)
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI