• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

 

ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA TẠI TỊNH AN LAN NHÃ 2014

Sáng ngày 12/10 (nhằm ngày 19 tháng 9 năm Giáp Ngọ)  Tịnh An Lan Nhã long trọng tổ chức Đại Lễ dâng Y Kathina sau 3 tháng an cư mùa mưa.

Về tham dự có Sư Cô Liễu Pháp trụ trì Thiền viện Viên Không Ni, Quý Sư cô đến từ Thái Lan, cùng Các quý Sư Cô từ các tự viện trong tỉnh và gần 600 Phật tử gần xa.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và tràn đầy niềm hoan hỷ. Được biết năm nay, gia đình bà Tiêu Trương Nguyệt và ông Tiền Vĩnh Huy Minh là đại thí chủ cúng dường đại lễ dâng y Kathina.

Mở đầu lễ là thời kinh Tam Bảo vang lên trầm hùng, tiếp đến là chương trình Phật tử đội lễ phẩm nhiễu Phật ba vòng rồi vào bên trong chánh điện lễ bái Tam bảo. Tiếp đó, gia đình đại thí chủ và Phật tử cùng chuyền đại y, bát và tứ vật dụng cúng dường cùng với những lời tác bạch đầy thành kính.

Buổi lễ được thêm phần trang trọng khi được Sư cô Liễu Pháp thuyết giảng một bài pháp ngắn nói về ý nghĩa dâng y Kathina.

Việc dâng y Kathina có ý nghĩa là dâng cúng y cho một đoàn thể Tăng già chư Tăng hay chư Ni sống chung tu hành theo pháp của Đức Thế Tôn một cách thanh tịnh và hoà hợp. Một tín tâm trong sáng không phân biệt cá nhân và hướng đến tập thể làm cho phước báu  càng tăng trưởng.

 Sau cùng Chư Tôn Đức Ni đi bát và thọ phẩm vật cúng dường đã khép lại đại lễ dâng y Kathina, để lại trong lòng những người về tham dự một niềm an lạc khó tả, và kết nhiều duyên lành cùng thiện nghiệp cho người đệ tử của bậc giác ngộ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận

 

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI