• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Đại Hội Sakyadhita (Những người con gái của Đức Phật) Hội nghị Nữ giới Phật Giáo lần thứ XI đã diễn ra từ ngày 28.12.2009 đến ngày 03.01.2010 tại Nhà Truyền Thống Văn Hóa Thành Hội Phật Giáo TP HCM, Chùa Phổ Quang - Quận Tân Bình với sự tham dự của Nữ giới hơn 40 quốc gia theo truyền thống Phật Giáo. Tham gia tại đại hội lần này có Quý Sư Cô Tịnh An Lan Nhã (SC Liễu Pháp, SC Như Liên, SC Nguyên Hương). Sư Cô Nguyên Hương thảo luận đề tài Eminent Woman In Early Buddhist History (Những Phụ nữ lỗi lạc trong thời Đức Phật) - Hội nghị đã thảo luận hơn 50 đề tài về những vị nữ giới lỗi lạc trên thế giới. [gallery link="file" order="DESC" columns="2"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI