• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Thực hành lời dạy của Đức Phật, sáng ngày 19/5/2016 Chư Ni chùa Tịnh An Lan Nhã cùng "Đi Bát". Khất Thực hay "Đi Bát" là một trong 13 sự thực tập Hạnh Đầu Đà, rất hữu ích cho một vị Tỳ Kheo người muốn theo bước chân Phật. Khất thực được xem như "Chánh Mạng" con đường dẫn tới hạnh phúc. Thực hành khất thực rất hữu ích cho sự bình tĩnh giúp tăng sự điềm tĩnh của Tỳ Kheo loại bỏ sự phóng dật và những tư tưởng xấu. Giúp vị Tỳ kheo khắc phục sự lười biếng, giúp tăng cường sự kiên nhẫn. Qua việc Chư Tỳ Kheo đi Bát, Đức Phật muốn tất cả đệ tử của mình thực tập để giảm trừ bản ngã và thực tập sự tĩnh lặng cũng như chánh niệm khi đi bát. Ngoài ra, cũng giúp người phật tử thực tập sự cho đi.

Một số hình ảnh buổi đi bát

 

. 3

 

h4 (134 x 165)

h3 (167 x 172)

Phật tử đặt bát

5T

Tụng kinh hồi hướng

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI