• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Trong đợt công tác từ thiện, đại diện hiệp hội Phật Giáo Maha Karuna đã dâng cúng tượng Phật bằng đồng được thỉnh từ Myanmar đến Tịnh Liên Lan Nhã . Khu đồi Tịnh Liên nầy rộng 4hecta do gia đình thí chủ " Cấp cô độc " Nông Thị Tho dâng cúng đến sư cô Như Liên vào năm 2010 , với tâm nguyện nơi đây sẽ thành ngôi chùa Ni- Theravana thứ hai của các Chư Ni đã thọ giới Tỳ Kheo.
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI