• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

TN. Bảo Tâm

Dưới bóng dừa xanh

Ngày tháng qua nhanh

Ai  ngồi dệt mãi

Nguyện ước chưa thành.

 

Bên mái nhà tranh

Chim én lượn quanh

Vầng trăng ló dạng

Ánh sáng trong lành.

 

Quê cũ đường xưa

Từng bước chân đưa

Truy nguồn xét cội

Bày hằng ghê chưa.

 

Mái lá tả tơi

Kèo cột rụng rơi

Thôi không xây nữa

Mộng đã tan rồi!

 

Chim hót trời xanh

Ánh sáng bừng nhanh

Mặt trời tỏa rạng

Ôi là thiên thanh!

       Thiên thanh!

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI