• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

vào ngày 7/12/2013 tại Tịnh Liên lan Nhã tổ chức hành thiền một ngày với sự hướng dẫn Sư Tâm Đăng và Sư Cô Nguyên Hương

p1120661 - Upanh.comp1120649 - Upanh.comp1120647 - Upanh.comp1120641 - Upanh.comp1120627 - Upanh.comp1120623 - Upanh.comp1120620 - Upanh.comp1120618 - Upanh.comp1120528 - Upanh.comp1120542 - Upanh.comp1120541 - Upanh.comp1120538 - Upanh.comp1120537 - Upanh.comp1120533 - Upanh.comp1120528 - Upanh.com
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI