• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Với sự thương tưởng của các bậc Chư Tôn Đức Tăng Ni và phật tử xa gần đã chung hùn phước xây dựng bức tường thành Tịnh An Lan Nhã, Sau 5 tháng thi công xây dựng tường thành bao quanh khu đất Tịnh An Lan Nhã, hiện nay tường thành cũng như khu vực Cổng đã cơ bản hoàn thành chỉ còn giai đoạn tô và sơn. Một số hình ảnh ghi nhận :[gallery link="file"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI