• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

        Trong chuyến hoằng pháp Miền Bắc ,vào ngày ngày 5/2/2013 tại Huyện Hương Sơn- Tỉnh Hà Tỉnh ,Sư Cô Nguyên Hương đã có đợt từ thiện phát 30 suất quà cho đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn của Xã Sơn Trung và 20 suất quà cho người nghèo thuộc Xã Sơn Kim . Tổng trị giá 20 là  triệu đồng.

        Cũng trong chuyến này, do nhu cầu muốn học hỏi Giáo Pháp của phật tử, tại Chùa Linh Thông TP Hà Nội Sư Cô đã có khóa giảng Kinh Trung Bộ trong vòng 2 tuần (từ ngày 13 /01/2013 đến ngày 27/01/2013) và chia sẻ kỹ năng Sư Phạm Phật Pháp cho nhưng người sẽ trực tiếp hương dẫn trẻ từ 7 đến 10 tuổi (từ ngày 15/02/2013 đến ngày 23/02/2013).

img_2042 - Upanh.comimg_2040 - Upanh.com2 - Upanh.com
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI