• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Ba năm thành lập, một thời gian không dài cũng không ngắn cho một trú xứ Ni Giới Tu Học theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thùy. Trú xứ Tịnh An Lan Nhã từ những ngày sơ khai thành lập, nhờ lòng thương tưởng của các Bậc Tôn Túc, của hàng phật tử- cư sĩ  gần xa, đến nay đã đạt được những thành tựu ban đầu, với ý nguyện thành lập trú xứ cho hàng Ni giới xuất gia, phật tử, cư sĩ tu học và thực hành theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, Chư Ni Tịnh An Lan Nhã tiếp tục thực hiện, phát triển từ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện cho những ai có tâm nguyện về trú xứ  tu học theo giáo Pháp của Ngài. Nhận lời thỉnh mời của Chư Ni Tịnh An Lan Nhã về tham dự và chứng minh : Hòa thượng Viên Minh, Ni sư Ánh Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc Đìền, sư cô Tâm Tâm, sư cô Thánh Nghiêm trụ trì chùa Tịnh Quang cùng các sư cô tại chùa Tịnh Quang
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI