• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

LỄ DÂNG Y 2011 - PL 2555

Tại

TỊNH AN LAN NHÃ

Lễ Dâng Y Kathina theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada luôn là một nghi lễ quan trọng trong năm đối với các bậc xuất gia sau 3 tháng An Cư Kiết Hạ và cũng là một cơ hội lớn lao cho hàng Phật Tử Tại Gia gieo trồng những hạt giống phước thiện vào mảnh Phước Điền thanh tịnh. Tiếp nối truyền thống từ ngàn xưa, ngày Thứ Bảy 15/10/2011 – nhằm ngày 19 tháng 09 Âm Lịch, Tịnh An Lan Nhã (Khemarama) tổ chức Lễ Dâng Y Kathina với Hội Chúng Ni gồm 7 vị: bốn vị Tỳ Khưu Ni tại trú xứ (đặc biệt năm nay nhận lời mời của Quý Sư cô tại Tịnh An, hai vị tỳ khưu Ni Thái Lan sẽ nhập hạ tại Tịnh An) và 3 vị Tỳ Khưu Ni mời từ Thái Lan. Đây cũng là duyên lành thiện nam – tín nữ sẽ được biết đến một Hội Chúng Ni đang tu học theo đúng truyền thống Tỳ Khưu Ni từ thời Đức Phật. Với đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, với tác ý thiện tâm và duyên lành từ trong quá khứ với Hội Chúng Ni, Tịnh An Lan Nhã hoan hỷ đón nhận việc hùn phước từ các thí chủ.
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI