• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Đoàn phật tử Việt Nam với đầy đủ duyên lành,  đã tổ chức lễ dâng Y Kathina đến chư Ni Theravada nhập hạ tại chùa Kiều Đàm Di Việt Nam ở Ấn Độ. Với không khí trang nghiêm thanh tịnh thay mặt đoàn Phật tử Việt Nam thí chủ đã dâng Đại Y và BátMột số hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI