• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Theo truyền thống hàng năm, hết mùa an cư Kiết hạ, phật tử tổ chức dâng Y Kathina đến chư Tỳ Khưu, lễ dâng y tại  Tịnh An Lan Nhã được tổ chức vào ngày 15/10/2011 nhằm ngày 19/9 âm lịch. Nhận lời mời của Quý Sư cô tại Tịnh An Lan Nhã, chư Ni từ Srilanka ( 2 vị ) chư Ni từ Thailan ( 5 vị ) cùng hai Sư cô tại trú xứ đã chứng minh cho buổi lễ Dâng y. Năm nay  thí chủ chính thức là Gia đình Vũ Thị Kim Thanh đã dâng Đại Y đến Sư cô Liễu Pháp, buổi lễ thọ nhận Đại Y được tổ chức theo truyền thống Srilanka.[gallery link="file"]

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI