• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Vừa qua,vào ngày 23/10 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Bính Thân )Tại Tịnh An Lan Nhã đã diễn ra đại lễ dâng Y Kathina sau 3 tháng an cư mùa mưa.

Được biết năm nay GĐ Ông Phùng Quốc Dũng và GĐ bà Trần Huy Phương là 2 thí chủ chính.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và tràn đầy niềm hoan hỷ.

Về dự lễ năm nay có Sư Cô Liễu Pháp (Trụ trì Thiền viện Viên Không ni) , Sư Cô Nguyên Hương (Mỹ), các đại diện trụ trì các tự viện tại BRVT, Ni chúng Thiền Viện Viên Không ni cùng đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa.

Theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật tử đôi Y bát và tứ vật dụng diễu Phật 3 vòng và truyền vào Chánh điện để lễ bái Tam Bảo.

Buổi lễ thêm phần ý nghĩa qua thời thuyết pháp về lễ dâng y Kathina của Sư Cô Liễu Pháp làm tăng tín tâm trong sạch đến những người con Phật.

Giữ nguyên vẹn các nghi lễ từ thời Đức Phật, dựa trên tinh thần bình đẳng vượt lên những quan niệm cá nhân, các hàng Phật tử tại gia cung kính dâng Y bát tay truyền tay đồng tâm hướng về Pháp Bảo và tập thể Tăng già tu hành thanh tịnh theo Bậc Giác Ngộ sẽ đưa đến an lạc, bình yên và giải thoát trong giây phút hiện tại và ngày vị lai.

Chiếc thuyền Chánh Pháp được lái bởi những tâm tu hành chân chính sẽ đưa những chúng sinh vượt qua biển khổ của luân hồi sanh tử, những chiếc Y Casa và Bình Bát thiêng liêng sẽ là những hành trang cùng đi trên con đường cao thượng đó.

Hình ảnh Thí chủ dâng Y Bát làm nhiều người xúc động, với thiện nguyện hộ độ cho Chư Ni tu tập, các Phật tử luôn nỗ lực làm tròn những tâm thành của mình.

Năm nay, Sư Cô Nguyên Hương đại diện nhận Y và Bát, nghi thức xả Y và nhận Y được diễn ra trang nghiêm.

Đáp lại sự chân thành của Phật tử, Chư Ni tụng những lời Kinh Chúc Phúc gửi gắm tấm lòng tri ân và từ tâm vô lượng đến những người có mặt cũng như đến những thân nhân, chúng sinh khắp các cõi.

Buỗi lễ kết thúc với hình ảnh đi Bát của Chư Ni, sự hoan hỷ cúng dường của Phật tử và bữa cơm chay thân mật ấm cúng.

Một buổi lễ tràn đầy thiện nghiệp và những duyên lành được gieo trên những mảnh ruộng chứa đầy những mầm xanh của từ bi và trí tuệ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại lễ:

 


 

 

 

 

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI