• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

LỄ DÂNG TẮM MƯA

Ngày 17/7/2016 (nhằm ngày 14/6) tại Tịnh An Lan Nhã tổ chức Lễ Dâng y tắm mưa theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Thí chủ phát tâm trong sạch cúng dường y tắm mưa đến Quý Sư Cô tại trú xứ. Trong buổi lễ Sư Cô Như Liên và Sư Cô Nguyên Hương ban lời giáo giới đến toàn thể đại chúng. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ

 

X

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI