• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Vào ngày Thứ Bảy 12/02/2011 nhằm ngày mùng 10 tháng 03 Tân Mão, tại Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức đêm Thọ Đầu Đà Rằm tháng Giêng đầu tiên  sau hơn 1 năm thành lập Hội Chúng Ni - PGNT. Một số hình ảnh được ghi nhận trong đêm thọ Đầu Đà 

 

1            2

3             4

5             6

7             8

9             10

11             12

13            14

15            16

17           18

19           20

21

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI