• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG 4

Hôm nay vào ngày 30/5/2015 (nhằm ngày 13 tháng 4 năm Ất Mùi) Tịnh An Lan Nhã tổ chức lễ thọ đầu đà.

Để tưởng nhớ ân đức vô lượng của bậc Đạo Sư và thể hiện lòng thành kính của mình cho ngày lễ kỷ niệm thiêng liêng nhất trong Phật giáo, những người đệ tử Phật hướng về Tam Bảo về lại mái Chùa thân thương và tham dự ngày lễ trọn ngày đêm rốt ráo tu tập cúng dường lên Đấng Giác Ngộ.

Cũng như các lễ trước, năm nay Phật tử gần xa tề tựu đông đủ quy tụ nơi Ngôi Chánh điện để phát nguyện thọ đầu đà.

 

Tự tay cầm những ngọn đèn và hoa, tiếp đến là Tắm Phật với một nội tâm chân thành hướng đến Đức Thế Tôn, hàng đệ tử dâng trào niềm hoan hỷ.

 

 

 

Khi trời về khuya với không gian tĩnh lặng, những hành giả ngồi thiền dưới cội Bồ đề thật thanh tịnh.

Cùng với lời nhắc nhở về ý nghĩa và lợi ích của việc thọ đầu đà, mọi người cùng sách tấn nhau thực hành để đêm đầu đà gặt hái được nhiều lợi lạc.

 

 

Lễ kết thúc với những đóa hoa thiện Pháp được gặt hái từ những vườn ươm của sự tinh tấn và trí tuệ. Trong tâm mỗi người với niềm tin và lòng nhiệt huyết với Đạo, hi vọng hướng tới mục đích cao thượng giải thoát an vui trong ngày vị lai.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI