• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ THÁNG 4 NĂM 2014

Hằng năm, nhằm vào ngày rằm tháng tư (âm lịch) là dịp lễ kỷ niệm ngày Đức Bồ Tát Siddhattha đản sinh, Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc thành Đức Phật Gotama và Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn. Ba sự kiện trọng đại này, tuy thời gian cách xa nhau, nhưng cùng trùng hợp vào ngày, đêm rằm tháng tư ấy.

Hôm nay vào ngày 11-5 (nhằm ngày13 tháng 4 năm Giáp Ngọ) Tịnh An Lan Nhã tổ chức lễ thọ đầu đà để thể hiện lòng tưởng nhớ và tri ân đến đấng Từ phụ.

Cùng với những lời Kinh Tam Bảo và lời phát nguyện thọ đầu đà, buổi lễ được khởi đầu trang nghiêm và thanh tịnh.

Hướng đến ân đức của Phật, người đưa ánh sáng đến cho nhân loại. Những người con Phật thiết tha thực hành những điều Ngài đã dạy như là sự cúng dường cao thượng đến bậc Cha lành.

Phật tử gần xa k ngại khó khăn về dưới mái già lam cùng nhau tu tập, củng cố niềm tin vào Tam Bảo với việc chiêm ngưỡng những hạt xá lợi và học hỏi giáo lý cùng nhũng thiện hữu tri thức là khung cảnh mang đậm hương vị Pháp Bảo trong đêm đầu đà.

Lễ đầu đà kết thúc cùng với những lời hồi hướng và nguyện cầu thành tâm và trang trọng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI