• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Vào sáng ngày Rằm tháng Giêng( 24/02/2013), tại Tịnh An tổ chức Lễ Thọ Giới Sadini cho hai Giới tử Tịnh Viên và Tịnh Tâm. chứng minh buổi lễ thọ giới : Đại Đức Tâm Đăng ,  và Chư Ni tại Tịnh An Lan Nhã. Thí chủ cho hai giới tử xuất gia : cô Tịnh Vân - TP Hà Nội và cô Thanh Thủy - Tp Biên Hòa.1 - Upanh.com2 - Upanh.com3 - Upanh.com4 - Upanh.com5 - Upanh.com6 - Upanh.com7 - Upanh.com8 - Upanh.com9 - Upanh.com10 - Upanh.com11 - Upanh.com12 - Upanh.com13 - Upanh.com14 - Upanh.com15 - Upanh.com16 - Upanh.com17 - Upanh.com18 - Upanh.com19 - Upanh.com20 - Upanh.com21 - Upanh.com22 - Upanh.com24 - Upanh.com25 - Upanh.com26 - Upanh.com28 - Upanh.com29 - Upanh.com30 - Upanh.com
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI