• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Với lòng mong muốn ni giới Nguyên thủy có cơ hội thọ giới như một tu sĩ, Sư Cô Liễu Pháp đứng ra tổ chức giới đàn, và được sự tham dự của các vị tỳ kheo ni Nguyên Thủy trên thế giới. Vào ngày 28 Tháng Bảy, 2012, Giới đàn thọ giới Sadini  theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy đã tổ chức tại Ni viện Kiều Đàm Di Việt Nam ở Vaishali, bang Bihar, Ấn Độ. Có 3 vị đến từ Việt Nam, ̀5 vị đến từ Thái Lan  4 vị  từ Ấn Độ, và 1 từ Malaysia. 
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI