• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Ngày 5/7 tại Ni Viện Viên Không xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã diễn ra buổi lễ xuất gia sa di cho hai giới tử. Với sự chứng minh của HT Viên Minh cùng quý sc Tịnh An Lan Nhã,  tu nữ Thiền viện Phước Sơn, hai giới tử được SC Liễu Pháp trao truyền 10 giới sadi và thọ y bát theo truyền thống Nguyên Thủy.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI