• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

    LỄ THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI CHO CÁC EM ĐOÀN SINH GĐPT ĐỨC NGỌC

Chiều ngày 11 tháng 06 năm 2017, nhân dịp trại hè của các thành viên thuộc gia đình Phật tử Đức Ngọc tại Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức lễ thọ tam quy ngũ giới cho 29 em đoàn sinh gồm 14 em nam và 19 em nữ) cùng 1 phụ huynh. Dưới sự hướng dẫn của Sư Cô Như Liên đồng thời là vị Bổn Sư truyền giới cho các em. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự hiện diện đông đủ tất cả thành viên GĐPT, các anh huynh trưởng và cả phụ huynh các em. Bắt đầu buổi lễ là bài pháp thoại ngắn của Sư Cô Như Liên, giới thiệu sơ lược về nghi thức và sự lợi ích cho người thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới. Sau thời pháp thoại, mọi người đồng nhau hướng tâm về ngôi Tam Bảo để thực hiện nghi thức thọ trì quy giới. Tiếp sau đó là phần hỏi đáp sôi nổi. Các câu hỏi lý thú và trí tuệ được các em đặt ra xoay quanh các vấn đề về giới pháp và sự tu tập và đã được Sư Cô trụ trì tận tình giảng giải. Buổi lễ chấm dứt với những lời kinh hồi hướng. Nguyện cho các em đạo tâm luôn kiên cố và luôn sống trong ánh sáng trí tuệ của chư Phật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI