• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Vào ngày 19/10/2013 tức ngày 15/9 năm Quý Tỵ, Tịnh An Lan Nhã tổ chức lễ Thọ giới sadini .Sau thời gian tu học và làm giới tử tại Tịnh An Lan Nhã, được sự cho phép của Sc Như Liên trụ trì và dưới sự chứng minh của các vị Sư, đặc biệt TT Giác Trí trụ trì chùa Hộ Pháp  đã đồng ý cho Sc Như Liên truyền:  Giới, Y, Bát đến giới tử Tịnh Nhã để trở thành vị sadini từ ngày hôm nay.Hình ảnh cho lễ xuất gia tân sadini :
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI