• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Tâm Kiên
Ngoài kia nắng lên rồi
 Ngẩn ngơ  ven lưng đồi
Chập chờn cánh bướm lượn Hoa cười đọng  sương mai .
Vàng rơi rơi  trước ngõ
Thiền sư ngưng tiếng mõ
Không gian về tĩnh lặng
Trắng phau ngập cánh cò…
Có ai còn bên nớ
Nhắn giùm tôi bài thơ
Vang vọng lời sám hối
Gột tâm  đời thôi nhơ...

Thiền viện Viên Không May 2012

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI