• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Sáng ngày 16/03/2012 tại Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Châu Đức thuộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,  Sư cô Như Liên cùng đại diện chính quyền Huyện Châu Đức đã phát 31 chiếc xe lăn dành cho người nghèo tàn tật ngụ trong các xã thuộc Huyện Châu Đức . Xe lăn được nhận trực tiếp từ Chùa Huyền Không - Huế do Thượng Toạ Pháp tông đại diện nhà tài trợ là Hội Từ Thiện tâm Lực tại Mỹ trao tặng. Ngoài xe lăn, Tịnh An Lan Nhã đã phát thêm mỗi nhân sự 10kg gạo.

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI