• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
 Nhân ngày lễ Vu Lan – Phật lịch 2554, Quý Sư cô Liễu Pháp, Hạnh Từ, Như Huệ, Huệ Lạc và Nimala ( người Miến Điện) đã uỷ lạo 30 gia đình nghèo ở gần trường Đại học Delhi. Mỗi gia đình được tặng 5kgs bột mì, 1kg đường, 1kg muối, 1lít dầu ăn, một cái mền và 100rupess. Món quà gói trọn tình thương này đã làm ấm lòng những người dân nghèo ở xứ Phật. Với tấm lòng quảng đại, Hoà Thượng Chơn Trí cùng một số Phật tử chùa Pháp Vân- Pomona đã hùn phước bố thí 500usd trong công tác từ thiện nầy tại Delhi Ấn Độ.
[gallery link="file" columns="2"]  
 
 
   
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI