• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
KHỔNG TỬ:1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.Càng hiểu lòng người, càng muốn đi tu. Xã hội rối reng, lòng mình xáo trộn.Mấy chục năm sống trên đời,điều khó nhất chính là hai chữ Tịnh Tâm.Tự nhắc lại mình châm ngôn sống: "Hãy để tính cách trưởng thành nhờ những cơn gió ngược. Những cây mạnh mẽ nhất mọc từ những mảnh đất khắc nghiệt nhất!"
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI