• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Vào ngày đầu năm 2012, Tịnh An Lan Nhã gồm : SC Liễu Pháp, SC Như Liên, cô Tịnh Thành tổ chức thăm và phát quà tết các cụ hiện đang cư ngụ tại Viện Dưỡng Lão Tịnh Quang thuộc Thôn Quảng Thành 2, Xã Nghĩa Thành, BRVT .

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI