• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

THẾ NÀO LÀ THÁI ĐỘ ĐÚNG KHI HÀNH THIỀN?

 

1. Hành thiền là nhận biết và quan sát  một cách thư giãn bất cứ điều gì diễn ra– dù nó là dễ chịu hay khó chịu.

2. Hành thiền là theo dõi và chờ đợi một cách kiên nhẫn với chánh niệm và hiểu biết. Thiền KHÔNG PHẢI là cố để kinh nghiệm cho được những điều bạn đã từng được đọc hay nghe ở đâu đó.

3. Chỉ chú tâm vào khoảnh khắc hiện tại.

Không sa đà nghĩ ngợi về quá khứ.

Không bị cuốn theo các suy nghĩ về tương lai.

4. Khi hành thiền, cả thân và tâm cần phải thật thư giãn và thoải mái.

5. Nếu thân và tâm mệt mỏi, tức là bạn đang có sai lầm trong cách thực hành. Đây là lúc bạn cần kiểm tra, xem xét lại cách hành thiền của mình.

6. Tại sao bạn phải chú tâm quá mức khi hành thiền?

Có phải là bạn đang mong muốn một điều gì đó chăng?

Hay bạn mong muốn điều gì đó phải diễn ra?

Hay bạn mong muốn điều gì đó đừng diễn ra nữa?

Hãy kiểm tra lại xem có phải mình đang có một trong những thái độ này không.

7. Nên hành thiền với một cái tâm thư giãn và thỏa mái.

Bạn không thể thực hành được khi tâm bị căng thẳng.

8.Đừng chú tâm, tập trung quá mức, đừng cố kiểm soát. Không cưỡng ép, cũng đừng tự bó buộc, hạn chế mình.

9. Đừng cố tạo ra điều gì cả, và cũng đừng chối bỏ những gì đang diễn ra.

Chỉ chánh niệm hay biết.

10. Cố gắng tạo ra điều gì đó là tham.

Chối bỏ những điều đang diễn ra là sân.

Không biết những gì đang diễn ra hay không còn diễn ra nữa, đó là si.

11. Chỉ khi nào tâm quan sát không còn tham, sân hay xáo động, bất an nữa thì lúc đó bạn mới thực sự là đang hành thiền.

12. Đừng có bất cứ một sự mong đợi nào cả.

Không mong muốn, trông ngóng điều gì,

Không băn khoăn, xao động,

bởi vì khi có những thái độ này trong tâm sẽ rất khó hành thiền.

13. Đừng cố gắng buộc mọi việc phải diễn ra theo ý muốn của mình. Bạn hãy cố gắng hay  biết những gì đang diễn ra, như nó đang là.

14. Tâm đang làm gì?

Đang nghĩ ngợi lung tung? Hay đang chánh niệm?

15. Tâm đang ở đâu?

Ở trong? Hay ở ngoài?

16. Tâm theo dõi hay tâm quan sát có hay biết một cách tường tận, thích đáng hay không, hay chỉ hay biết một cách hời hợt?

17. Đừng hành thiền với một cái tâm mong cầu điều gì hay muốn điều gì đó phải xảy ra. Làm như vậy bạn chỉ tự làm cho mình mệt mỏi mà thôi.

18. Bạn phải chấp nhận và quan sát cả kinh nghiệm tốt lẫn kinh nghiệm xấu.

Bạn chỉ muốn kinh nghiệm tốt thôi ư?

Bạn không muốn có, dù chỉ là một kinh nghiệm khó chịu nhỏ nhất nào ư?

Điều này có hợp lý không?

Cách thức vận hành của Pháp là như vậy sao?

19. Bạn phải kiểm tra lại xem mình đang hành thiền với thái độ như thế nào. Một cái tâm nhẹ nhàng và giải thoát sẽ giúp bạn hành thiền được tốt đẹp.

Bạn có thái độ chân chánh hay không?

20. Đừng cảm thấy bị quấy rầy bởi tâm suy nghĩ. Không phải bạn thực hành để ngăn chặn suy nghĩ, mà để nhận rõ và hay biết suy nghĩ mỗi khi nó khởi sanh.

21. Đừng chối bỏ bất cứ đối tượng nào đến trong phạm vi chú ý của bạn. Hãy xét xem có phiền não đi theo đối tượng đó hay không, nếu có hãy thẩm nghiệm và quan sát nó.

22. Đề mục không quan trọng, tâm quan sát đang làm việc ở phía sau hay biết đề mục đó mới thực sự quan trọng. Nếu bạn quan sát với một thái độ chân chánh, thì bất cứ đề mục nào cũng là đề mục đúng đắn cần quan sát.

23. Chỉ khi có đức tin (saddha-Tín), tinh tấn mới phát khởi.

Chỉ khi có tinh tấn (viriya-Tấn), chánh niệm mới trở nên liên tục.

Chỉ khi chánh niệm (sati-Niệm) được liên tục, định tâm mới được thiết lập.

Chỉ khi định tâm (samadhi-Định) được thiết lập, bạn mới bắt đầu hiểu được mọi sự như chúng đang là.

Khi bạn bắt đầu hiểu được mọi sự như chúng đang là (paññā-Tuệ) thì đức tin sẽ lại càng tăng trưởng vững mạnh.

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________

Thái độ đúng khi hành thiền - Trích  '' Đừng coi thường phiền não" - Thiền sư Tejaniya

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI