• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Vào giữa thập niên 1970 Vipassana lần đầu tiên được thử nghiệm trong một môi trường nhà tù với hai khóa 10 ngày ở Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Mặc dù sự thành công của 2 khóa này, nhưng tình hình chính trị đã làm gián đoạn những khóa tu kế tiếp. Năm 1993, một thanh tra mới Tổng nhà tù Ấn Độ, Kiran Bedi, được bổ nhiệm làm và trong quá trình cố gắng để cải cách hệ thống hình sự khắc nghiệt của Ấn Độ, Kiran Bedi đề nghị các khóa tu này nên tiếp tục. Sau những thành công ở nhà tù Tihar, New Delhi một khóa học khác được tiến hành vào tháng 4 năm 1994 do Thiền Sư Goenkaji hướng dẫn. Hơn một ngàn tù nhân của nhà tù Tihar đã tham gia.

SAYAGYI SN GOENKA

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI