• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

 LẠC QUAN

Cuộc đời khi có , có khi không
Quy luật trần gian chớ bận lòng
Tám chục xuân thì tình để nhớ
Một đời tu niệm nghĩa còn  mong
Bạn bè chân thật cùng trân quý
Xã hội vun bồi chẳng đếm đong
Thoải mái hồn thơ nồng tứ lạ
Khen ai già đẹp ? má non hồng ./.
Vĩnh Hoàng
 
 NHÂN ÁI
Nhắm mắt che tai mặc phải không
Nhưng sao cứ mãi xót xa lòng
Đêm ngày thấp thỏm chờ tin đến
Thời khắc cạn dần ý ước mong
Tám chục gần kề thôi tính toán
Hai mươi còn lại bỏ lường đong
Chữ nhân chữ ái là trên hết
Muốn cả thế gian nở nụ hồng ./.
 Vĩnh Hoàng
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI