• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Nhận lời Thỉnh giảng của các phật tử khắp nơi, Sư cô Liễu Pháp mở lớp dạy Pali Primer tuần hai ngày thứ Ba thứ Sáu thời gian học từ 20h30 đến 22h00 bắt đầu vào ngày thứ Ba 03/01/2012 tài liệu học : Pali căn bản do Tỳ khưu Đức Hiền soạn dịch, Quý vị học trực tiếp với Sư cô qua www.Paltalk.com
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI