• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Thích Nữ Thuần Trí

Nhớ từ buổi con giã từ Cha Mẹ

Theo chân Thầy học đạo chốn Thiền môn

Lá trong vườn lay động bóng hoàng hôn

Con nào biết lòng Mẹ sầu tê tái.

 

Chân sáo nhỏ cất bước vui hăng hái

Vì thấy mình đã hiện thực ước mơ

Muốn xuất gia từ thuở hãy còn thơ

Nay đã được như điều mình mong đợi.

 

Con hạnh phúc sống trong niềm vui mới

Bên Thầy hiền cùng huynh đệ đồng tu

Quyết một lòng tinh tấn dẹp mây mù

Sân, tham ái đã bao đời trói buộc.

 

Thật khó lắm khi học bài chưa thuộc

Chướng duyên dày phước mỏng khó vượt qua

Cũng chỉ vì còn mang nặng “cái Ta”

Có những lúc con thấy buồn man mác.

Nhưng nhớ đến lời nguyện xưa đã phát

Quyết cầu Thầy học đạo để sáng tâm

Trước độ mình sau đền đáp ân thâm

Của Cha Mẹ một đời luôn khổ nhọc.

 

Tình của Mẹ thật quý như châu ngọc

Nhưng Mẹ ơi còn một thứ quý hơn

Nếu không tu sao rõ được nguồn cơn

Pháp giải thoát quá thậm thâm vi diệu.

 

Con cố gắng vượt qua bao phiền nhiễu

Tâm an bình làm lợi lạc chúng sinh

Mẹ thương con xin bảo trọng thân mình

Để con được yên tâm tu học tốt.

 

Hầu đền đáp bốn ân trong muôn một

Rồi một ngày không xa lắm Mẹ ơi!

Nụ cười tươi thay thế giọt lệ rơi

Khi con được thấm nhuần ân Đức Phật.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI