• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Vào triều đại nhà Minh, Wang Yanxu, là một thuyền nhân từ Taiyuan, đã mượn một lạng tám quan bạc từ một người giàu có. Wang đã chết nhưng chưa trả tiền lại cho người kia.

Một hôm, người nhà giàu nhìn thấy Wang Yanxu với chiếc khăn trắng quấn ngang bụng, đi vào một chuồng thú. Một lát sau, có người nói với người giàu có là con bò của ông sanh một con nghé (bò con). Người giàu có tới xem và thấy con bò nghé có một đường lông trắng quấn ngang bụng.

Khi con nghé bò lớn lên, người nhà giàu bảo đem bán, và lò mổ đã mua với giá một lạng tám quan.

Sau một thời gian, một nông dân thấy con bò lớn lên rất tốt bèn trả 2 lạng 6 quan để mua về. Nó cày rất tốt và không cần chăm sóc. Nhưng một hôm người nông dân buồn bả vì thấy con bò đã chết.

Sau này người nông dân mới biết được con bò này là do người nhà giàu bán chỉ có 1 lạng 8 quan. Ông bèn hỏi người đàn ông nhà giàu kia vì sao lại bán con bò rẽ như vậy. Ông trả lời: “Bởi vì Wang Yanxu chỉ nợ tôi 1 lạng 8 quan thôi.”

Nghe sự việc này người mổ bò sựt nhớ: “Wang Yanxu nợ mình 8 quan. Cho nên tại sao tôi lại bán con bò hơn 8 quan nữa.”

Sau đó, người nông dân cũng lập tức nhớ ra là ông đã nợ Wang Yanxu một số tiền. Bây giờ ông phải trả lại.

Trời cân bằng mọi thứ, không có một sai sót nhỏ nào cả trong vấn đề nhân quả. Khi một người dường như nhận được một điều tốt gì đó của người khác, thì sau này phải hoàn trả. Khi một người làm tổn hại người khác, thì sẽ trả lại y như vậy.

http://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/5/120175p.htmlhttp://pureinsight.org/pi/index.php?news=4730
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI