• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Lễ Dâng Thất Tịnh Liên Lan Nhã vào ngày 6-1-2011, tại xã Tân Thành Huyện Bắc Quang Tỉnh Hà Giang. Buổi lễ đã diễn ra rất đơn giản trong không khí trang nghiêm với  lòng thành kính và tâm trong sạch của gia đình tín thí. Diễn ra cùng ngày quý sư cô Tịnh An Lan Nhã  và Phật tử đi quanh khu đồi để tụng kinh an lành. 

1             Quý Sư cô cùng gia đình Thí chủ, phật tử tại buổi lễ dâng thất

Quý Sư cô cùng gia đình Thí chủ, phật tử tại buổi lễ dâng thất

3            4

5            Quý SC, Phật tử Liễu Vân, Lan Hương trong chuyến viếng thăm Tịnh Liên Lan Nhã

Quý SC, Phật tử Liễu Vân, Lan Hương trong chuyến viếng thăm Tịnh Liên Lan Nhã

Quý Sc và phật tử tụng kinh tại Tịnh Liên Lan Nhã

Quý Sc và phật tử tụng kinh tại Tịnh Liên Lan Nhã

8            9

10            Quý Sc tụng kinh an lành quanh đồi Tịnh Liên Lan Nhã

Quý Sc tụng kinh an lành quanh đồi Tịnh Liên Lan Nhã

12            13

14            Đường vào Tịnh Liên Lan Nhã

Đường vào Tịnh Liên Lan Nhã

16

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI