• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Lần đầu tiên lễ Dâng Y Kathina được dâng đến Hội chúng Ni và buổi lễ được tổ chức tại Tịnh An Lan Nhã vào ngày 17/11/2010 nhằm ngày 12 tháng 10 . Với sự chứng minh của 7 vị tỳ kheo Ni, 5 vị được mời từ Thailand, 2 vị tại trú xứ. Buổi lễ tham dự với hơn 100 phật tử từ khắp nơi về.

Quý Sư cô hướng dẫn GĐ Thí Chủ cách xếp Đại Y

Quý Sư cô hướng dẫn GĐ Thí Chủ cách xếp Đại Y

2           Đại Y và Bát được đặt tại Cội Bồ Đề Tịnh An

Đại Y và Bát được đặt tại Cội Bồ Đề Tịnh An

4           5

6              Đại Y, Bát và Tứ vật dụng được truyền từ Cây Bồ Đề vào Chánh Điện

Đại Y, Bát và Tứ vật dụng được truyền từ Cây Bồ Đề vào Chánh Điện

8              9

10                Đại Y đã vào đến Chánh Điện

Đại Y đã vào đến Chánh Điện

12                 13

14                  15

16                     17

18                     19

20                     Thí chủ dâng Đại Y và Bát

Thí chủ dâng Đại Y và Bát

22                  23

24                  25

Chư Ni Tịnh An và Chư Ni Thailan

Chư Ni Tịnh An và Chư Ni Thailan

27                      28

29                     Gia đình Thí Chủ

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI