• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Sáng ngày 19 tháng 6 (nhằm ngày 15 tháng 5) tại Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức lễ quy y cho các bạn nhỏ trong gia đình Phật tử nhân ngày cắm trại hè của các em. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầm ấm. Các em nhỏ nghiêm trang đọc lời quy y Tam bảo và chăm chú lắng nghe lời giáo giới của Quý Sư Cô.

Sau đây là một số hình ảnh cho lễ quy y và sinh hoạt trại hè của các em.
IMG_3779 (FILEminimizer)IMG_3780 (FILEminimizer)IMG_3783 (FILEminimizer)IMG_3784 (FILEminimizer)IMG_3785 (FILEminimizer)IMG_3792 (FILEminimizer)IMG_3799 (FILEminimizer)IMG_3810 (FILEminimizer)IMG_3813 (FILEminimizer)IMG_3822 (FILEminimizer)IMG_3830 (FILEminimizer)IMG_3834 (FILEminimizer)
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI